Datum: 11 May 2021

Publieke inspraak Methode "Blijvend Grasland" - NSK

Vanuit de nationale Koolstof Markt (NSK) is een methodedocument ontwikkelt waarbij de maatregel "Blijvend Grasland" wordt beschreven. Het methodedocument is van toepassing op projecten die bodemkoolstofbeheer introduceren in een agrarisch landschap waarvoor verwacht wordt dat de organische koolstofvoorraad in de bodem constant zou zijn gebleven of zou zijn afgenomen zonder het project (de baseline). Er wordt ook rekening gehouden met verschillen in bodemtype, aangezien klei van nature meer organische stof kan vastleggen dan zand. Dit document is opgesteld in samenwerking met Slim Landgebruik.

De publieke inspraak sluit op 11 mei 2021. Commentaar en opmerkingen op het document kunnen worden gestuurd naar: secretariaat@NationaleCO2markt.nl

Meer informatie over Stichting Nationale Koolstofmarkt of anderen methoden per projecttype is op hun website te vinden.