Datum: 31 Dec 2021

Rapportage: De potentie voor Koolstofvastlegging in de Nederlandse Landbouw

In het in december '21 verschenen rapport over de potentie voor koolstofvastlegging in de Nederlandse landbouw geeft de technische potentie weer voor koolstofvastlegging op basis van berekeningen met het Roth-C model. De combinatie van maatregelen die toegepast is, wordt berekend op 0.9 Mtron CO2/jaar.

De afbeelding hierboven is figuur 11 uit de rapportage: Totale potentiƫle CO2-vastlegging voor maatregelen, uitgesplitst naar zand- en klei gronden.