Datum: 21 Mar 2022

Rapport: Hoe groot is het aandeel koolstof in organische stof?

In het klimaatverdrag van Parijs en het Europese klimaatbeleid is overeengekomen om ook emissies van CO2 uit bodem en vastlegging van koolstof uit CO2 in organische stof in de bodem mee te laten tellen voor de klimaat- en broeikasgas doelstellingen. Het belang van het monitoren van de hoeveelheid koolstof in de bodem is daarmee toegenomen. Koolstof is onderdeel van alle bodemorganische stof. In deze studie inventariseren we het aandeel koolstof in bodemorganische stof (zie figuur). We vinden dat het aandeel koolstof  in organische stof varieert van 40 tot 55% (percentiel 25 en 75-waarden) met een mediaan van 50 en we verwachten dat deze variatie met verschillen in kwaliteit te maken heeft. Gezien deze flinke variatie in de waargenomen ratio’s en de (inter)nationale aandacht voor soil health en koolstof en CO2 adviseren we om het belang van de kwaliteit van bodemorganische stof verder te onderzoeken. Een hypothese zou kunnen zijn: een hoog aandeel koolstof binnen bodemorganische stof is een aanwijzing van stabielere koolstof dan een laag aandeel en zou daarmee een indicator zijn van meer waarde en grotere zekerheid als carbon-credit. Meer weten over dit onderwerp? Lees dan hier het rapport!

SOC:SOM ratio in Nederland voor grasland en bouwland.
SOC:SOM ratio x 100% van gecombineerd gras- en bouwland in Nederland (2015-2018).