Publicaties

Via deze pagina is een selectie van de publicaties die binnen het programma Slim landgebruik zijn gepubliceerd terug te vinden. De publicaties gaan terug tot 2018.

Evaluatie van maatregelen voor het vastleggen van koolstof in minerale gronden 2019-2023

In de maanden oktober - december 2019 is een meetcampagne uitgevoerd bij diverse Lange Termijn Experimenten verspreid over Nederland. De focus van dit onderzoek ligt op maatregelen die nog onvoldoende zijn onderbouwd en gekwantificeerd. Tevens is het doel om de effecten van deze maatregelen op de bredere bodemkwaliteit te bepalen: hoe beïnvloeden de maatregelen de bodemindicatoren en koppelen deze maatregelen naast koolstofvastlegging positief mee richting een duurzaam beheer van de bodem.

Resultaten uit Lange Termijn Experimenten

Doelstelling van dit project binnen het thema evaluatie van de effectiviteit van koolstof vastleggende maatregelen is het toetsen van een geselecteerde set aan landbouwkundige maatregelen, op de koolstof vastleggende capaciteit. Uitgangspunt is de vraag of met slimmer landgebruik en slimmere inzet van managementmaatregelen kan worden bijgedragen aan de target van de overheid om in 2030 0,5 Mton CO2 per jaar netto reductie van CO2-emissie te realiseren uit slimmer landgebruik.

Bijlagen bij Lange Termijn Experimenten

Bijlagen bij publicatie Lange Termijn Resultaten (2018). Doelstelling van dit project binnen het thema evaluatie van de effectiviteit van koolstof vastleggende maatregelen is het toetsen van een geselecteerde set aan landbouwkundige maatregelen, op de koolstof vastleggende capaciteit. Uitgangspunt is de vraag of met slimmer landgebruik en slimmere inzet van managementmaatregelen kan worden bijgedragen aan de target van de overheid om in 2030 0,5 Mton CO2 per jaar netto reductie van CO2-emissie te realiseren uit slimmer landgebruik.