Algemene voorwaarden

Disclaimer
De samenwerkende partners in het programma Slim Landgebruik doen hun uiterste best om de juiste en actuele informatie aan te bieden op deze website. Desondanks kan het voorkomen dat bepaalde informatie niet meer actueel is, dit is ten slotte een programma met lopend onderzoek. Indien u twijfelt, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen. U kunt er geen rechten aan ontleden.

Het is niet toegestaan om zonder toestemming van het Programma Slim Landgebruik delen van de inhoud van de website over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook ter beschikking te stellen zonder overleg met het programma. Het programma houdt de rechten met betrekking tot de website en de gepresenteerde informatie, waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's. Uit publicaties mag wel geciteerd worden.

Management programma Slim Landgebruik

Januari 2022