Maatregelen

Sinds 2018 is voor een aantal individuele maatregelen gekwantificeerd hoeveel ton CO2 per ha per jaar die kunnen vastleggen. Naast de effectiviteit zijn ook kosten en baten van belang om een maatregel wel of niet te implementeren. 

Maatregelen veehouderij

Maatregelen die vanuit de veehouderij zijn getest voor opslag van koolstof in de bodem.

Lees meer

Maatregelen akkerbouw

Maatregelen die vanuit de akkerbouw zijn getest voor opslag van koolstof in de bodem.

Lees meer