Maatregelen Akkerbouw

Hieronder volgen de maatregelen die binnen akkerbouw zijn geselecteerd, deze worden nader toegelicht. Voor de geteste maatregelen in Slim Landgebruik zijn de te verwachten effecten uitgewerkt, de maatregelen die nog niet zijn getest binnen Slim Landgebruik worden alleen genoemd. De invulling hiervan volgt later.