Vogelakkers

Binnen Slim Landgebruik is onderzoek gedaan naar vogelakkers. Vogelakkers zijn natuurbeheerpakketten binnen het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) waarbij een maatregel wordt toegepast van meerjarige stroken groenvoedergewas zoals luzerne of rode klaver en stroken natuurbraak met een mengsel van granen, granen en kruiden.

Het ANLb gaat uit van een gebiedsgerichte beheeraanpak om (internationale) natuurdoelen te realiseren. Hierbij speelt een collectieve benadering een belangrijke rol, om op een effectieve en effici├źnte wijze (dier)soorten binnen een leefgebied in stand te houden. Hierbij wordt rekening gehouden met regionale verschillen.

Binnen het programma wordt er vooral gekeken naar de kosten en baten van vogelakkers. Op korte termijn zullen we meer informatie beschikbaar stellen over deze maatregel.