Slim Landgebruik

Onderzoeksprogramma dat kennis aanlevert voor extra vastlegging van 0,5 Mton CO2-eq in Nederlandse minerale landbouwbodems

Welkom op de website van het onderzoeksprogramma Slim Landgebruik. Slim Landgebruik heeft als doel het leveren van de benodigde kennis om te komen tot een additionele vastlegging van 0,5 Mton CO2-eq per jaar aan de Nederlandse minerale landbouwbodems in aanloop naar en vanaf 2030.
Binnen het programma zijn 6 thema's gedefinieerd, waar alle projecten onder vallen. Dit jaar ligt de nadruk op het verdiepen van de kennis die al is verzameld.

Onze thema's en projecten

Maatregelen

Sinds 2018 is voor een aantal individuele maatregelen gekwantificeerd hoeveel ton CO2 per ha per jaar die kunnen vastleggen. Naast de effectiviteit zijn ook kosten en baten van belang om een maatregel wel of niet te implementeren. 

Maatregelen veehouderij

Maatregelen die vanuit de veehouderij zijn getest voor opslag van koolstof in de bodem.

Lees meer

Maatregelen akkerbouw

Maatregelen die vanuit de akkerbouw zijn getest voor opslag van koolstof in de bodem.

Lees meer