Slim Landgebruik

Onderzoeksprogramma dat kennis aanlevert voor extra vastlegging van 0,5 Mton CO2-eq in Nederlandse minerale landbouwbodems

Welkom op de website van het onderzoeksprogramma Slim Landgebruik. Op deze website vind je al onze producten en tools. Navigeer snel naar de praktijktool BodemCoolstof om te bepalen welk effect maatregelen op jouw bedrijf hebben. Meer weten over het effect van maatregelen op koolstofvastlegging, bodemfuncties en lachgasemissie, bekijk dan CO2Bodem! 

Ga naar onze praktijktool!

Onderzoeksresultaten in CO2Bodem

CO2Bodem brengt de onderzoeksresultaten uit het programma Slim Landgebruik samen in één overzicht. In dit overzicht vindt je informatie uit Slim Landgebruik over het effect van maatregelen op koolstofvastlegging, lachgasemissie, bodemfuncties, kosten en baten en kansen en belemmeringen. De resultaten zijn uitgesplitst naar effecten op zandgronden en effecten op kleigronden. Klik op één van de tegels hiernaast om de resultaten op zand of klei te bekijken.

Deze interactieve omgeving is geschikt voor iedereen die meer informatie wil over effecten van maatregelen op verschillende indicatoren of die wilt weten welke maatregelen het beste scoren op een bepaalde indicator. 

 

Maatregelen

Sinds 2018 is voor een aantal individuele maatregelen gekwantificeerd hoeveel ton CO2 per ha per jaar die kunnen vastleggen. Naast de effectiviteit zijn ook kosten en baten van belang om een maatregel wel of niet te implementeren. 

Maatregelen veehouderij

Maatregelen die vanuit de veehouderij zijn getest voor opslag van koolstof in de bodem.

Lees meer

Maatregelen akkerbouw

Maatregelen die vanuit de akkerbouw zijn getest voor opslag van koolstof in de bodem.

Lees meer
Inzicht krijgen in effecten van koolstofmaatregelen op bedrijfs- en perceelsniveau
Om de implementatie van koolstofmaatregelen te stimuleren, is de praktijktool BodemCoolstof ontwikkeld. Deze tool geeft inzicht in de mogelijke effecten van koolstofmaatregelen op bedrijfs- en perceelsniveau.
Als u graag meer informatie leest, of wilt weten waar deze tool gratis te downloaden is, dan kunt u de link volgen naar de pagina over de praktijktool: