Slim Landgebruik

Onderzoeksprogramma dat kennis aanlevert voor extra vastlegging van 0,5 Mton CO2-eq in Nederlandse minerale landbouwbodems

Welkom op de website van het onderzoeksprogramma Slim Landgebruik. Slim Landgebruik heeft als doel het leveren van de benodigde kennis om te komen tot een additionele vastlegging van 0,5 Mton CO2-eq per jaar aan de Nederlandse minerale landbouwbodems in aanloop naar en vanaf 2030.
Binnen het programma zijn 6 thema's gedefinieerd, waar alle projecten onder vallen.

Onze thema's en projecten

Maatregelen

Sinds 2018 is voor een aantal individuele maatregelen gekwantificeerd hoeveel ton CO2 per ha per jaar die kunnen vastleggen. Naast de effectiviteit zijn ook kosten en baten van belang om een maatregel wel of niet te implementeren. 

Maatregelen veehouderij

Maatregelen die vanuit de veehouderij zijn getest voor opslag van koolstof in de bodem.

Lees meer

Maatregelen akkerbouw

Maatregelen die vanuit de akkerbouw zijn getest voor opslag van koolstof in de bodem.

Lees meer
Inzicht krijgen in effecten van koolstofmaatregelen op bedrijfs- en perceelsniveau
Om de implementatie van koolstofmaatregelen te stimuleren, is de praktijktool BodemCoolstof ontwikkeld. Deze tool geeft inzicht in de mogelijke effecten van koolstofmaatregelen op bedrijfs- en perceelsniveau.
Als u graag meer informatie leest, of wilt weten waar deze tool gratis te downloaden is, dan kunt u de link volgen naar de pagina over de praktijktool: