Onderzoeksresultaten in CO2Bodem

CO2Bodem brengt de onderzoeksresultaten uit het programma Slim Landgebruik samen in één overzicht. In dit overzicht vindt je informatie uit Slim Landgebruik over het effect van maatregelen op koolstofvastlegging, lachgasemissie, bodemfuncties, kosten en baten en kansen en belemmeringen. De resultaten zijn uitgesplitst naar effecten op zandgronden en effecten op kleigronden. Klik op één van de tegels hiernaast om de resultaten op zand of klei te bekijken. Om alle resultaten in een overzicht te zien ga je naar de pdf versie van CO2Bodem

Deze interactieve omgeving is geschikt voor iedereen die meer informatie wil over effecten van maatregelen op verschillende indicatoren of die wilt weten welke maatregelen het beste scoren op een bepaalde indicator. 

 

CO2Bodem
Naast de interactieve omgeving is CO2Bodem ook in pdf format beschikbaar. Dit format is met name gericht op beleidsmakers, maar uiteraard voor iedereen beschikbaar!