Stimuleren van boeren

Binnen Slim Landgebruik werken we niet alleen aan technische vragen over bodemkoolstof, maar ook aan de vraag hoe boeren gemotiveerd kunnen worden om daadwerkelijk koolstofmaatregelen te nemen.

Binnen het onderdeel ‘stimuleren van boeren’ hebben we gekeken naar de effectiviteit van verschillende incentives om boeren te motiveren meer te doen aan koolstofopslag in de bodem. Boeren kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het vastleggen van bodemkoolstof en het verbeteren van de bodemkwaliteit. Echter, maatregelen hiervoor kosten geld en bodemkoolstofvastlegging geeft niet direct een hogere opbrengst en/of hogere prijs voor hun gewassen.

Om boeren te stimuleren tot het nemen van maatregelen zijn er prikkels nodig, oftewel ‘incentives’. Binnen het thema ‘stimuleren van boeren’ hebben we geëvalueerd welke incentives er zijn, welke mogelijkheden deze bieden voor bodemkoolstof en hoe ze meer kunnen bijdragen aan bodemkoolstof. Zie het rapport over de bijdragen van Nederlandse initiatieven aan koolstofvastlegging.

Daarnaast werken we aan een methodiek voor gecertificeerde koolstofcertificaten in de akkerbouw. Momenteel is zo’n methodiek nog niet beschikbaar, waardoor initiatieven maar moeizaam van de grond komen en vervolgens weinig effectief bijdragen aan opslag van bodemkoolstof. Planning is dat deze methodiek herfst 2022 beschikbaar komt via de website van de Nationale Koolstofmarkt.

Als vervolg op deze projecten is voorjaar 2022 de PPS Carbon Farming gestart. Dit project wordt samen met ketenpartijen uitgevoerd en omvat een uitwerking, toetsing en test in de praktijk voor implementatie van financiële prikkels en vergoedingen voor koolstofvastlegging in de landbouw.