Stimuleren van boeren

Binnen Slim Landgebruik werken we niet alleen aan technische vragen over bodemkoolstof, maar ook aan de vraag hoe boeren gemotiveerd kunnen worden om daadwerkelijk koolstofmaatregelen te nemen.

Binnen het onderdeel ‘stimuleren van boeren’ kijken we naar de effectiviteit van verschillende incentives om boeren te motiveren meer te doen aan koolstofopslag in de bodem. Boeren kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het vastleggen van bodemkoolstof en het verbeteren van de bodemkwaliteit. Echter, maatregelen hiervoor kosten geld en bodemkoolstofvastlegging geeft niet direct een hogere opbrengst en/of hogere prijs voor hun gewassen.

Om boeren te stimuleren tot het nemen van maatregelen zijn er prikkels nodig, oftewel ‘incentives’. Binnen het thema ‘stimuleren van boeren’ evalueren we welke incentives er zijn, welke mogelijkheden deze bieden voor bodemkoolstof en hoe ze meer kunnen bijdragen aan bodemkoolstof.

Daarnaast werken we aan een methodiek voor gecertificeerde carbon credits in de akkerbouw. Momenteel is zo’n methodiek nog niet beschikbaar, waardoor initiatieven maar moeizaam van de grond komen en vervolgens weinig effectief bijdragen aan opslag van bodemkoolstof.