Thema: Monitoren van de voortgang richting 0,5 Mton

Praktijktool BodemCoolstof

Looptijd: 2018 - 2023
Status: Lopend

Binnen dit project is een gebruiksvriendelijke tool ontwikkelt die akkerbouwers en veetelers inzicht kan geven in de organische stof balans van hun bodem. Door deze tool kunnen boeren gestimuleerd worden om maatregelen door te voeren die het behouden of verhogen van het bodem organische stofgehalte in de bodem bevorderd. De gebruiker van de tool kan namelijk bedrijfsspecifieke veranderingen invoeren en testen wat het effect van deze veranderingen is op de koolstofopbouw. 

Daarnaast zal de tool ook gebruikt worden voor het verwaarden van koolstofvastlegging. Samen met Stichting Nationale Koolstofmarkt werken we aan een passende methodologie.

De tool wordt kosteloos aangeboden als webapplicatie op FarmMaps. Klik hier om naar de tool te navigeren! Daar kun je een account aanmaken. De handleiding en de (technische) beschrijving van de tool is onder aan deze pagina te vinden en op FarmMaps. Klik hier voor de instructievideo.