Thema's

Binnen het programma Slim Landgebruik wordt aan meerdere thema's gewerkt om te komen tot kennis over het vastlegging van 0,5 Mton CO2 en het duurzaam beheren van minerale landbouwbodems. In totaal zijn er 6 thema's vastgesteld, met onder ieder thema aansluitende projecten.