Kennisoverdracht

Vanuit het project 'Communicatie' wordt ondersteuning geboden aan de inhoudelijke projecten binnen het programma Slim Landgebruik. De kennis die voortkomt wordt eenduidig en duidelijk vertaald naar de behoefte van de verschillende doelgroepen.

De kennis die wordt gedissemineerd geeft antwoord op hoe minerale bodems kunnen bijdragen aan 0.5 Mton CO2 -eq koolstofopslag in de Nederlandse landbouw bodem voor 2030. Dit staat gelijk aan 0.14 Mton C die voor die tijd in de bodem gebonden dient te worden.

In het Klimaatakkoord was het plan om 3.5 Mton CO2 reductie af te spreken, maar de sectortafel Landbouw en Landgebruik heeft de verwachting uitgesproken een emissie reductie van 6 Mton CO2 te kunnen behalen. Voor een groot deel komt dit uit de hoek van de veehouderij. Voor het programma Slim Landgebruik betekent dit dat tussen 0.4 en 0.6 Mton CO2 wordt gebonden.

Hieronder het project dat binnen dit thema valt: