Kennisoverdracht

De kennis die in het progamma wordt gedissemineerd geeft antwoord op hoe minerale bodems kunnen bijdragen aan 0.5 Mton CO2 -eq koolstofopslag in de Nederlandse landbouw bodem voor 2030. Vanuit dit thema wordt er ondersteuning geboden aan de inhoudelijke projecten binnen het programma Slim Landgebruik. De kennis die voortkomt wordt eenduidig en duidelijk vertaald naar de behoefte van de verschillende doelgroepen.

Hieronder de projecten die binnen dit thema vallen: