Thema: Kennisoverdracht

Boer bij Kennis: Bodemcursussen voor erfbetreders

Dit project is eind 2021 afgesloten.

Sinds de zomer 2019 worden er cursussen gegeven over duurzaam bodembeheer. Deze cursussen zijn gericht op erfbetreders (adviseurs en loonwerkers) en de toepassing van theorie in de praktijk staat dan ook centraal. Via erfbetreders komt deze kennis breed terecht in hun netwerk van ondernemers, boeren en andere grondgebruikers.

Deze bodemcursussen worden georganiseerd in het kader van het project Boer bij Kennis en zijn samengesteld door Aequator i.s.m. WENR en Aeres Hogeschool. Het project is een onderdeel van de bodemstrategie van de minister van LNV. Het project heeft ook potentiële internationale uitstraling: Nederland als koploper op het vlak van landbouw, waterbeheer en ook onze overlegcultuur (‘polderaars’) is, gecombineerd, terug te vinden in de dit projectvoorstel. Het helpt de Nederlandse landbouw stappen voorwaarts via een voortdurende verbetering van haar environmental performance en het behouden van een competitive advantage voor de industrie. Het voorstel draagt bij aan het halen van de klimaatdoelstellingen van het kabinet en ‘baant de weg’ voor een belangrijke rol van de bodem in het vastleggen van CO2.

De cursussen (webinars en fysieke cursussen) worden gegeven over bodemleven, bodemverdichting, te nat, te droog en koolstofvastlegging. De cursussen zijn relatief technisch, maar het zijn basiscursussen waarbij men een compact overzicht krijgt van het desbetreffende onderwerp. Tijdens de webinars is er voldoende ruimte voor vragen en problemen uit de praktijk te behandelen. Zo worden bijvoorbeeld de praktische stappen en inpasbaarheid van de CO2-vastleggingsdoelen van de overheid besproken.

Al honderden deelnemers hebben deelgenomen aan deze cursussen en hierin specialistische kennis ontvangen en praktische handvatten meegekregen voor hun (advies)werk. Wanneer het kan i.v.m. corona worden deze cursussen in het veld gegeven, zodat er direct kan worden gezien en toegepast waarover de uitleg gaat.

De kennis die in andere projecten binnen Slim Landgebruik wordt ontwikkeld wordt omgezet in kennis die direct naar de erfbetreders wordt gebracht via onze cursussen. Vanuit de cursussen over koolstofvastlegging kan de link worden gelegd met andere projecten binnen Slim Landgebruik, zoals Kengetallen en berekening effecten maatregelen gewasresten achterlaten en groenbemesters op koolstofvastlegging, Impact van pakketten van maatregelen en Evaluatie van de effectiviteit van koolstof vastleggende maatregelen. Binnen deze cursus worden namelijk veel maatregelen besproken en de praktische toepassingen hiervan. Ook behandelen wij in deze cursus de Carbon Credits, zoals in het project Doorontwikkeling Methodiek Carbon Credits.

Binnenkort worden komen ook de eerste e-learning modules online over droogte en koolstofvastlegging.

Hieronder een korte impressie van een kennisvideo over droogte.