Thema: Kennisoverdracht

Boer bij Kennis: Bodemcursussen voor erfbetreders

Looptijd: 2019 – 2021
Status: Afgerond

Sinds de zomer van 2019 werden er cursussen gegeven over duurzaam bodembeheer. Deze cursussen waren gericht op erfbetreders (adviseurs en loonwerkers) en de toepassing van theorie in de praktijk stond dan ook centraal. Via erfbetreders kwam deze kennis breed terecht in hun netwerk van ondernemers, boeren en andere grondgebruikers.

Deze bodemcursussen werden georganiseerd in het kader van het project Boer bij Kennis en waren samengesteld door Aequator i.s.m. WENR en Aeres Hogeschool. Het project was een onderdeel van de bodemstrategie van de minister van LNV. Het project had ook potentiële internationale uitstraling: Nederland als koploper op het vlak van landbouw, waterbeheer en ook onze overlegcultuur (‘polderaars’) was, gecombineerd, terug te vinden in dit projectvoorstel. Deze aanpak helpt de Nederlandse landbouw stappen voorwaarts via een voortdurende verbetering van haar environmental performance en het behouden van een competitive advantage voor de industrie.

De cursussen (webinars en fysieke cursussen) werden gegeven over onderwerpen zoals;  bodemleven, bodemverdichting, te nat, te droog en koolstofvastlegging. De cursussen waren relatief technisch, maar wel als  basiscursussen opgezet, waarbij men een compact overzicht van het desbetreffende onderwerp kreeg. Tijdens de webinars was er voldoende ruimte voor vragen en problemen uit de praktijk. Zo werden er bijvoorbeeld praktische stappen en de inpasbaarheid van de CO2-vastleggingsdoelen van de overheid besproken.

Honderden deelnemers hebben inmiddels deelgenomen aan deze cursussen en hierin specialistische kennis ontvangen en praktische handvatten meegekregen voor hun (advies)werk. Waar mogelijk i.v.m.corona werden deze cursussen in het veld gegeven, zodat direct de link kon worden gelegd met uitleg over de verschillende onderwerpen.

De kennis die in andere projecten binnen Slim Landgebruik werd ontwikkeld, werd omgezet in kennis die direct naar de erfbetreders werd gebracht via deze cursussen. Vanuit de cursussen over koolstofvastlegging kon de link worden gelegd met andere projecten binnen Slim Landgebruik, zoals Kengetallen en berekening effecten maatregelen gewasresten achterlaten en groenbemesters op koolstofvastlegging, Impact van pakketten van maatregelen en Evaluatie van de effectiviteit van koolstof vastleggende maatregelen. Binnen deze cursus werden namelijk veel maatregelen besproken en de praktische toepassingen hiervan. Ook behandelden wij in deze cursus de Carbon Credits, zoals in het project Doorontwikkeling Methodiek Carbon Credits.

Hieronder een korte impressie van een kennisvideo over droogte.