In Slim Landgebruik wordt onderzoek gedaan naar het effect van maatregelen op koolstofvastlegging, lachgasemissie, bodemfuncties en kosten en baten. In deze interactieve omgeving kan je per maatregel nagaan wat de effecten zijn op bovengenoemde indicatoren, door op een maatregel te klikken. Daarnaast kan per indicator worden bekeken hoe verschillende maatregelen daarop scoren. De resultaten geven een gemiddeld beeld van het verwachtte effect in Nederland. De resultaten komen voort uit modelstudies, langetermijnexperimenten (LTE’s), economische analyses en expertkennis. Door op meer informatie te klikken komt een toelichting in beeld, waarin is beschreven hoe de getoonde resultaten tot stand zijn gekomen.