Zekerheid van de CO2-vastlegging

De zekerheid van de CO2-vastlegging geeft duiding aan de mate waarin het effect van een maatregel met zekerheid is vastgesteld. De zekerheid wordt onder andere bepaald door te kijken naar de eenduidigheid van het effect van maatregelen in lange termijn experimenten.
Maatregel Waarde Eenheid
Kruidenrijk grasland Laag Kwalitatief

In deze tabel geven we aan wat de gemiddelde, te verwachten koolstofvastlegging is van een maatregel. Deze waarde heeft een bepaalde zekerheid: hoe meer proeven zijn gedaan en hoe vaker statistisch aantoonbare effecten in deze proevennaar voren komen, hoe hoger de zekerheid.

Hoog: Significant positief effect gemeten in meerdere proeven (p<0,05)

Redelijk: Significant positief effect gemeten in 1 proef (p<0,05)

Laag: Geen significant positief effect gemeten

Niet bekend: Geen proeven beschikbaar

Akkerranden Redelijk Kwalitatief

In deze tabel geven we aan wat de gemiddelde, te verwachten koolstofvastlegging is van een maatregel. Deze waarde heeft een bepaalde zekerheid: hoe meer proeven zijn gedaan en hoe vaker statistisch aantoonbare effecten in deze proevennaar voren komen, hoe hoger de zekerheid.

Hoog: Significant positief effect gemeten in meerdere proeven (p<0,05)

Redelijk: Significant positief effect gemeten in 1 proef (p<0,05)

Laag: Geen significant positief effect gemeten

Niet bekend: Geen proeven beschikbaar

Wisselteelt mais-grasklaver Niet bekend Kwalitatief

In deze tabel geven we aan wat de gemiddelde, te verwachten koolstofvastlegging is van een maatregel. Deze waarde heeft een bepaalde zekerheid: hoe meer proeven zijn gedaan en hoe vaker statistisch aantoonbare effecten in deze proevennaar voren komen, hoe hoger de zekerheid.

Hoog: Significant positief effect gemeten in meerdere proeven (p<0,05)

Redelijk: Significant positief effect gemeten in 1 proef (p<0,05)

Laag: Geen significant positief effect gemeten

Niet bekend: Geen proeven beschikbaar

Meer informatie
Aanpassen gewasrotatie Laag Kwalitatief

In deze tabel geven we aan wat de gemiddelde, te verwachten koolstofvastlegging is van een maatregel. Deze waarde heeft een bepaalde zekerheid: hoe meer proeven zijn gedaan en hoe vaker statistisch aantoonbare effecten in deze proevennaar voren komen, hoe hoger de zekerheid.

Hoog: Significant positief effect gemeten in meerdere proeven (p<0,05)

Redelijk: Significant positief effect gemeten in 1 proef (p<0,05)

Laag: Geen significant positief effect gemeten

Niet bekend: Geen proeven beschikbaar

Meer informatie
Groenbemesters/vanggewassen Niet bekend Kwalitatief

In deze tabel geven we aan wat de gemiddelde, te verwachten koolstofvastlegging is van een maatregel. Deze waarde heeft een bepaalde zekerheid: hoe meer proeven zijn gedaan en hoe vaker statistisch aantoonbare effecten in deze proevennaar voren komen, hoe hoger de zekerheid.

Hoog: Significant positief effect gemeten in meerdere proeven (p<0,05)

Redelijk: Significant positief effect gemeten in 1 proef (p<0,05)

Laag: Geen significant positief effect gemeten

Niet bekend: Geen proeven beschikbaar

Meer informatie
Extra compost Hoog Kwalitatief

In deze tabel geven we aan wat de gemiddelde, te verwachten koolstofvastlegging is van een maatregel. Deze waarde heeft een bepaalde zekerheid: hoe meer proeven zijn gedaan en hoe vaker statistisch aantoonbare effecten in deze proevennaar voren komen, hoe hoger de zekerheid.

Hoog: Significant positief effect gemeten in meerdere proeven (p<0,05)

Redelijk: Significant positief effect gemeten in 1 proef (p<0,05)

Laag: Geen significant positief effect gemeten

Niet bekend: Geen proeven beschikbaar

Meer informatie
Extra vaste mest Laag Kwalitatief

In deze tabel geven we aan wat de gemiddelde, te verwachten koolstofvastlegging is van een maatregel. Deze waarde heeft een bepaalde zekerheid: hoe meer proeven zijn gedaan en hoe vaker statistisch aantoonbare effecten in deze proevennaar voren komen, hoe hoger de zekerheid.

Hoog: Significant positief effect gemeten in meerdere proeven (p<0,05)

Redelijk: Significant positief effect gemeten in 1 proef (p<0,05)

Laag: Geen significant positief effect gemeten

Niet bekend: Geen proeven beschikbaar

Meer informatie
Gewasresten achterlaten Niet bekend Kwalitatief

In deze tabel geven we aan wat de gemiddelde, te verwachten koolstofvastlegging is van een maatregel. Deze waarde heeft een bepaalde zekerheid: hoe meer proeven zijn gedaan en hoe vaker statistisch aantoonbare effecten in deze proevennaar voren komen, hoe hoger de zekerheid.

Hoog: Significant positief effect gemeten in meerdere proeven (p<0,05)

Redelijk: Significant positief effect gemeten in 1 proef (p<0,05)

Laag: Geen significant positief effect gemeten

Niet bekend: Geen proeven beschikbaar

Meer informatie
Niet-kerende grondbewerking Redelijk Kwalitatief

In deze tabel geven we aan wat de gemiddelde, te verwachten koolstofvastlegging is van een maatregel. Deze waarde heeft een bepaalde zekerheid: hoe meer proeven zijn gedaan en hoe vaker statistisch aantoonbare effecten in deze proevennaar voren komen, hoe hoger de zekerheid.

Hoog: Significant positief effect gemeten in meerdere proeven (p<0,05)

Redelijk: Significant positief effect gemeten in 1 proef (p<0,05)

Laag: Geen significant positief effect gemeten

Niet bekend: Geen proeven beschikbaar

Meer informatie
Leeftijd grasland verhogen Hoog Kwalitatief

In deze tabel geven we aan wat de gemiddelde, te verwachten koolstofvastlegging is van een maatregel. Deze waarde heeft een bepaalde zekerheid: hoe meer proeven zijn gedaan en hoe vaker statistisch aantoonbare effecten in deze proevennaar voren komen, hoe hoger de zekerheid.

Hoog: Significant positief effect gemeten in meerdere proeven (p<0,05)

Redelijk: Significant positief effect gemeten in 1 proef (p<0,05)

Laag: Geen significant positief effect gemeten

Niet bekend: Geen proeven beschikbaar

Meer blijvend grasland Niet bekend Kwalitatief

In deze tabel geven we aan wat de gemiddelde, te verwachten koolstofvastlegging is van een maatregel. Deze waarde heeft een bepaalde zekerheid: hoe meer proeven zijn gedaan en hoe vaker statistisch aantoonbare effecten in deze proevennaar voren komen, hoe hoger de zekerheid.

Hoog: Significant positief effect gemeten in meerdere proeven (p<0,05)

Redelijk: Significant positief effect gemeten in 1 proef (p<0,05)

Laag: Geen significant positief effect gemeten

Niet bekend: Geen proeven beschikbaar

Vogelakkers Niet bekend Kwalitatief

In deze tabel geven we aan wat de gemiddelde, te verwachten koolstofvastlegging is van een maatregel. Deze waarde heeft een bepaalde zekerheid: hoe meer proeven zijn gedaan en hoe vaker statistisch aantoonbare effecten in deze proevennaar voren komen, hoe hoger de zekerheid.

Hoog: Significant positief effect gemeten in meerdere proeven (p<0,05)

Redelijk: Significant positief effect gemeten in 1 proef (p<0,05)

Laag: Geen significant positief effect gemeten

Niet bekend: Geen proeven beschikbaar

Agroforestry Niet bekend Kwalitatief

In deze tabel geven we aan wat de gemiddelde, te verwachten koolstofvastlegging is van een maatregel. Deze waarde heeft een bepaalde zekerheid: hoe meer proeven zijn gedaan en hoe vaker statistisch aantoonbare effecten in deze proevennaar voren komen, hoe hoger de zekerheid.

Hoog: Significant positief effect gemeten in meerdere proeven (p<0,05)

Redelijk: Significant positief effect gemeten in 1 proef (p<0,05)

Laag: Geen significant positief effect gemeten

Niet bekend: Geen proeven beschikbaar

In Slim Landgebruik wordt onderzoek gedaan naar het effect van maatregelen op koolstofvastlegging, lachgasemissie, bodemfuncties en kosten en baten. In deze interactieve omgeving kan je per maatregel nagaan wat de effecten zijn op bovengenoemde indicatoren, door op een maatregel te klikken. Daarnaast kan per indicator worden bekeken hoe verschillende maatregelen daarop scoren. De resultaten geven een gemiddeld beeld van het verwachtte effect in Nederland. De resultaten komen voort uit modelstudies, langetermijnexperimenten (LTE’s), economische analyses en expertkennis. Door op meer informatie te klikken komt een toelichting in beeld, waarin is beschreven hoe de getoonde resultaten tot stand zijn gekomen.