Implementatie

De implementatie van maatregelen geeft inzicht in de (mogelijke) toepassing van maatregelen op minerale landbouwbodems. De implementatie, zoals hier uitgedrukt, is de potentiële implementatie, ofwel het areaal landbouwgrond waarop een maatregel in theorie kan worden toegepast. De daadwerkelijke implementatie zal lager zijn, omdat in de praktijk niet alle maatregelen overal waar mogelijk toegepast zullen worden.
Maatregel Waarde Eenheid
Kruidenrijk grasland Niet bekend Hectare

Het areaal landbouwgrond waarop een maatregel in potentie kan worden toegepast.    

Akkerranden 8.000 Hectare

Het areaal landbouwgrond waarop een maatregel in potentie kan worden toegepast.    

Wisselteelt mais-grasklaver 22.000 Hectare

Het areaal landbouwgrond waarop een maatregel in potentie kan worden toegepast.    

Meer informatie
Aanpassen gewasrotatie 31.000 Hectare

Het areaal landbouwgrond waarop een maatregel in potentie kan worden toegepast.    

Meer informatie
Groenbemesters/vanggewassen 72.000 Hectare

Het areaal landbouwgrond waarop een maatregel in potentie kan worden toegepast.    

Meer informatie
Extra compost 381.000 Hectare

Het areaal landbouwgrond waarop een maatregel in potentie kan worden toegepast.    

Meer informatie
Extra vaste mest 742.000 Hectare

Het areaal landbouwgrond waarop een maatregel in potentie kan worden toegepast.    

Meer informatie
Gewasresten achterlaten 48.000 Hectare

Het areaal landbouwgrond waarop een maatregel in potentie kan worden toegepast.    

Meer informatie
Niet-kerende grondbewerking 304.000 Hectare

Het areaal landbouwgrond waarop een maatregel in potentie kan worden toegepast.    

Meer informatie
Leeftijd grasland verhogen Niet bekend Hectare

Het areaal landbouwgrond waarop een maatregel in potentie kan worden toegepast.    

Meer blijvend grasland 49.000 Hectare

Het areaal landbouwgrond waarop een maatregel in potentie kan worden toegepast.    

Vogelakkers 3.000 Hectare

Het areaal landbouwgrond waarop een maatregel in potentie kan worden toegepast.    

Agroforestry 12.500 Hectare

Het areaal landbouwgrond waarop een maatregel in potentie kan worden toegepast.    

In Slim Landgebruik wordt onderzoek gedaan naar het effect van maatregelen op koolstofvastlegging, lachgasemissie, bodemfuncties en kosten en baten. In deze interactieve omgeving kan je per maatregel nagaan wat de effecten zijn op bovengenoemde indicatoren, door op een maatregel te klikken. Daarnaast kan per indicator worden bekeken hoe verschillende maatregelen daarop scoren. De resultaten geven een gemiddeld beeld van het verwachtte effect in Nederland. De resultaten komen voort uit modelstudies, langetermijnexperimenten (LTE’s), economische analyses en expertkennis. Door op meer informatie te klikken komt een toelichting in beeld, waarin is beschreven hoe de getoonde resultaten tot stand zijn gekomen.