Maatregelen Veehouderij

Hieronder volgen de maatregelen die binnen veehouderij zijn geselecteerd, deze worden nader toegelicht. Voor de reeds onderzochte maatregelen binnen Slim Landgebruik zijn de te verwachten effecten uitgewerkt, de maatregelen die nog niet volledig zijn onderzocht in Slim Landgebruik worden enkel genoemd. De invulling hiervan volgt later.