Wisselteelt mais-grasklaver

Wisselteelt mais-grasklaver, ook wel de 60-20-20 regel, is een maatregel dat gericht is op optimaal landgebruik voor bodemkwaliteit. Door toepassen van de maatregel wordt een bouwplan opgesteld met 60% blijvend grasland en 20% grasklaver in rotatie met 20% snijmais. Binnen Slim Landgebruik loopt er onderzoek naar het effect van deze maatregel op COvastlegging. Op korte termijn zullen we meer informatie beschikbaar stellen over deze maatregel.