Datum: 7 Feb 2024

BodemTop 2024

Op woensdag 7 februari kwam bodemminnend Nederland weer samen op de Nationale BodemTop. Het was een inspirerende dag, met sprekers als Christianne van der Wal (minister van Stikstof en Natuur) en Alex Datema (directeur Food & Agri bij de Rabobank). Daarnaast was en ruime keus aan workshops. Slim Landgebruik mocht, samen met het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW), zo een workshop organiseren. Onder leiding van Saskia Visser (Climate-kic) werden vragen aan het brede publiek gesteld over wat er nodig is om tot implementatie van maatregelen voor koolstofvastlegging en duurzaam bodembeheer over te gaan. Chris Koopmans (LBI), Marieke van Leeuwen (DAW) en Thalisa Slier (WUR) reageerden hierop welke bijdrage het onderzoek vanuit Slim Landgebruik kan leveren. Er blijkt vooral behoefte aan kennis op bedrijfsniveau, waarbij ook thema’s als stikstof en het verdienmodel mee worden genomen. Daarnaast zouden het onderwijs en adviseurs een grote rol moeten gaan spelen in het realiseren van die implementatie, aldus het publiek. Kortom, voldoende inspiratie en kennis om de komende periode mee verder te werken!