Agroforestry

Agroforestry is een teeltsysteem waarin bomen of struiken gecombineerd worden met eenjarige teelten. Binnen Slim Landgebruik loopt er op dit moment nog geen onderzoek naar het effect van deze maatregel op COvastlegging. We zijn momenteel aan het verkennen of het mogelijk is om deze maatregel op te nemen in ons pakket.