Akkerranden

Binnen Slim Landgebruik loopt er onderzoek naar het effect van deze maatregel op COvastlegging. Op korte termijn zullen we meer informatie beschikbaar stellen over deze maatregel