Dierlijke mest en compost toevoegen

Aanvoer van organische meststoffen uit dierlijke mest en compost draagt bij aan de opbouw van organische stof in de bodem. In welke mate dit bijdraagt aan koolstofvastlegging wordt nog nader onderzocht.