CO2Bodem

CO2Bodem brengt de resultaten uit het onderzoeksprogramma Slim Landgebruik samen in één overzicht. In dit overzicht vindt je informatie uit Slim Landgebruik over het effect van maatregelen op koolstofvastlegging, lachgasemissie, bodemfuncties en kosten en baten. De resultaten zijn uitgesplitst naar effecten op zandgronden en effecten op kleigronden. Klik op één van de tegels hiernaast om de resultaten op zand of klei te bekijken.