Bodemvruchtbaarheid

Deze maatregel is niet gemeten in de LTE's op kleigrond. Op basis van expertkennis wordt uitgegaan van een positief effect op de bodemvruchtbaarheid.