Bodemvruchtbaarheid

Niet-kerende grondbewerking (NKG) heeft geen meetbaar effect op de (chemische) bodemvruchtbaarheid van klei. De bodemindicatoren voor bodemvruchtbaarheid (pH, N-totaal, P- en K- beschikbaar, beworteling) zijn gemeten op twee LTE's op centrale- en Vlaamse kleigrond, waar al langer dan 10 jaar NKG wordt toegepast wordt.