Bodemvruchtbaarheid

Het effect van het achterlaten van gewasresten (van graangewassen) op de bodemvruchtbaarheid is niet gemeten in LTE's. Op basis van expertkennis wordt ervan uitgegaan dat het achterlaten van gewasresten bijdraagt aan een verbeterde (chemische) bodemvruchtbaarheid. Door het afbreken van het organische materiaal komen nutriƫnten weer beschikbaar; op zowel zand- als kleigrond.