Implementatie

Naar schatting kan op zandgrond op 24.000 ha gewasresten (stro) worden ingewerkt, terwijl dit nu niet gebeurt. De mogelijkheid om deze maatregel te implementeren, is berekend door te kijken naar alle percelen waarop in de huidige situatie graangewassen, korrelmais en koolzaad worden geteeld en waarvan de stroresten (op basis van bekende gegevens en schattingen/aannames) momenteel worden afgevoerd. De potentie is groter op klei- dan op zandgrond, omdat op kleigronden relatief meer akkerbouwrotaties liggen.

  • Lesschen, J. P., Hendriks, C., Slier, T., Porre, R., Velthof, G., & Rietra, R. (2021). De potentie voor koolstofvastlegging in de Nederlandse landbouw. (Rapport / Wageningen Environmental Research; No. 3130). Wageningen Environmental Research. https://doi.org/10.18174/557330