Implementatie

Naar schatting kan op 45.000 ha zandgrond een wisselteelt van mais en grasklaver worden toegepast, terwijl dit nu nog niet gebeurt. De potentie voor toepassing van deze maatregel is op zand met name groot in Limburg en Noord-Brabant (zie figuur). Er dient wel rekening te worden gehouden met het feit dat deze maatregel overlapt met de maatregel meer blijvend grasland (deze maatregel wordt in 2023 nader toegelicht). Wanneer een perceel wordt ingezet voor de maatregel wisselteelt mais-grasklaver, kan hier niet meer de maatregel meer blijvend grasland worden toegepast. Dat heeft gevolgen voor de totale potentiële koolstofvastlegging van de maatregelen.

 

Grafiek van het gemiddelde aandeel blijvend grasland, tijdelijk grasland en maisteelt (in %) per provincie, gebaseerd op gegevens uit de Basisregistratie Percelen van 2017
Het gemiddelde aandeel blijvend grasland, tijdelijk grasland en maisteelt (in %) per provincie, gebaseerd op gegevens uit de Basisregistratie Percelen van 2017.
Uit Lesschen et al., 2021.

 

  • Lesschen, J. P., Hendriks, C., Slier, T., Porre, R., Velthof, G., & Rietra, R. (2021). De potentie voor koolstofvastlegging in de Nederlandse landbouw. (Rapport / Wageningen Environmental Research; No. 3130). Wageningen Environmental Research. https://doi.org/10.18174/557330