Implementatie

Naar schatting kan op 381.000 ha kleigrond extra compost worden aangewend. Dit staat gelijk aan het volledige areaal akkerbouwgewassen en snijmais op kleigrond. De mogelijkheid om deze maatregel te implementeren wordt namelijk niet zozeer beperkt door het areaal geschikte percelen, maar door de beperkte beschikbaarheid van extra compost. Naar schatting is jaarlijks ongeveer 54 kton koolstof uit compost beschikbaar, die momenteel nog niet in de landbouw wordt aangewend. Deze hoeveelheid kan verdeeld worden over het volledige areaal akkerbouwgewassen en snijmais op klei- en zandgrond. Het is ook mogelijk om deze compost op een kleiner areaal in te zetten en dus een grotere gift per hectare toe te dienen. Op landelijk niveau blijft de bijdrage aan C-vastlegging dan gelijk.

  • Lesschen, J. P., Hendriks, C., Slier, T., Porre, R., Velthof, G., & Rietra, R. (2021). De potentie voor koolstofvastlegging in de Nederlandse landbouw. (Rapport / Wageningen Environmental Research; No. 3130). Wageningen Environmental Research. https://doi.org/10.18174/557330