Kansen en belemmeringen

Kansen
In praktijkproeven met Brabantse en Achterhoekse melkveehouders, kwam naar voren dat een 60-20-20-bouwplan voordelig is tijdens droge periodes: grasklaverpercelen zijn droogteresistenter dan graspercelen. Ook resulteert deze aanpak in hogere opbrengsten van de snijmais, doordat uit de ondergewerkte grasklaverzode nutriƫnten vrijkomen tijdens de maisteelt.

Belemmeringen
Brabantse melkveehouders gaven echter ook aan dat de teelt van grasklaver op percelen die verder weg liggen, te bewerkelijk is en dat beweiding (te) beperkt kan plaatsvinden. Ook gaven Brabantse en Achterhoekse melkveehouders aan dat op percelen met liberale (kortdurende) pacht het zaaien van gras(klaver) economisch riskant is, vanwege de kosten en dat particuliere verpachters bovendien vaak alleen grasteelt toestaan.