Klimaatadaptatie

Het verhogen van het aandeel granen in de gewasrotatie heeft een positief effect op klimaatadaptatie: de bulkdichtheid* en de indringingsweerstand zijn lager op percelen met een hoger aandeel graan. Er zijn geen effecten gemeten op het watervasthoudend vermogen en de scherpblokkigheid** van de bodem. Deze indicatoren zijn gemeten op percelen met een laag- en hoog aandeel graanteelt in het bouwplan (in elk geval in de afgelopen 10 jaar), op bedrijven in Flevoland (klei), Zeeland (klei) en Brabant (zand).

* Een maat voor bodemverdichting, namelijk drooggewicht van de grond per eenheid volume. Een hogere bulkdichtheid betekend een hogere mate van verdichting.

** Een kwalitatieve maat voor bodemstructuur en doorwortelbaarheid. Hierbij wordt het percentage van de grond met scherpblokkige structuurelementen (ten opzichte van een kruimelige structuur of afgeronde structuurelementen) visueel ingeschat.