Klimaatadaptatie

De indicatoren voor klimaatadaptatie zijn niet gemeten bij LTE's op zandgrond. Op basis van expertkennis wordt wel een licht positief effect verwacht op het waterbufferend vermogen van de bodem, dankzij het toevoegen van extra organische stof.