Klimaatadaptatie

Er zijn geen LTE's met vaste mest op zandgrond. Op basis van expertkennis wordt een licht positief effect verwacht van vaste mest op klimaatadaptatie, door het verbeteren van het waterbufferend vermogen.