Klimaatadaptatie

Het effect van het achterlaten van gewasresten (van graangewassen) op klimaatadaptatie is niet gemeten in LTE's. Op basis van expertkennis wordt een gering effect op klimaatadaptatie verwacht wanneer gewasresten worden achtergelaten, doordat het waterbufferend vermogen en de bodemstructuur mogelijk verbeteren, van zowel zand- als kleigrond.