Kosten en baten

De kosten en baten van groenbemesters en vanggewassen op bedrijfsniveau, zijn alleen berekend in combinatie met andere maatregelen. Groenbemesters en vanggewassen leiden over het algemeen tot hogere kosten, door de kosten voor aanschaf van zaaizaad, inzaai en onderwerking. In combinatie met andere maatregelen (berekend voor de combinatie met verhoging van het aandeel graanteelt, gewasresten, kruidenrijk grasland en wisselteelt mais-gras) leiden groenbemesters dus vaak tot een verdere verhoging van de kosten. In de berekeningen wordt aangenomen dat groenbemesters ongeveer € 200/ha aan kosten met zich meebrengen. Dit geldt voor zowel zand- als kleigrond.

  • Verstand, D., Bijker, W., Evers, A., van der Burgt, E., van Hal, O., Wagenaar, J.P., Smit, B., & de Haan, M. (2022) Kosten en baten van koolstofmaatregelpakketten.
  • Janmaat, L., Koopmans, C., Heesmans, H., Specken, J., Verstand, D., Van Opheusden, M., Timmermans, B., Heupink, D., Westerhof, H., & Colombijn-Van Der Wende, K. (2020). Bodem & Klimaat Netwerk-Akkerbouw.
  • Hoogmoed, M., Janmaat, L., Verstand, D., Bijker, J.W., Schurer, B., Timmermans, B., Heesmans, H., Specken, J., Westerhof, H., Michielsen, C., Colombijn-van der Wende, K., & Koopmans, C. (2021a). Bodem en Klimaat Netwerk Akkerbouw: Voortgangsrapportage maart 2021. Louis Bolk Instituut, Bunnik.