Kosten en baten

Niet-kerende grondbewerking (NKG) heeft impact op de kosten en baten van een bouwplan, vanwege de mechanisatiekosten en het effect op gewasopbrengst. De effecten van NKG op gewasopbrengst en mechanisatie (vergeleken met 'gangbare' grondbewerkingsstrategie├źn zoals ploegen of spitten) zijn afgeleid uit LTE's in verschillende regio's. Het effect op gewasopbrengst is niet op elke bodemsoort hetzelfde. Hoewel wat variatie te zien is tussen de onderzochte regio's, is het effect van alternatieve grondbewerkingsstrategie├źn op het bouwplansaldo over het algemeen klein.

  • Hoogmoed, M., Janmaat, L., Verstand, D., Bijker, J.W., Schurer, B., Timmermans, B., Heesmans, H., Specken, J., Westerhof, H., Michielsen, C., Colombijn-van der Wende, K., & Koopmans, C. (2021a). Bodem en Klimaat Netwerk Akkerbouw: Voortgangsrapportage maart 2021. Louis Bolk Instituut, Bunnik.