Zekerheid

Het effect van toepassing van vaste mest op zandgrond is niet gemeten in langetermijnexperimenten (LTE's). Uit een meta-analyse van internationale literatuur blijkt wel een positief effect op koolstofvastlegging, op verschillende bodemtypes. Daardoor kan alsnog met grote zekerheid worden gesteld dat het toepassen van extra vaste mest een positieve bijdrage levert aan koolstofvastlegging.

  • Koopmans, C. J, Timmermans, B. G. H., de Haan, J.J., van Opheusden, M., Noren, I. S., Slier, T., & Wagenaar, J. P. (2020). Evaluatie van maatregelen voor het vastleggen van koolstof in minerale gronden 2019-2023: Voortgangsrapportage 2020. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 35 p.
  • Martinez Garcia, L.B., Herbert, Z.G.J., Westerik, D., Schepens, J.A.B. (2023). Carbon sequestration through agricultural practices: A review of international literature.
  • Schepens, J.A.B., Timmermans, B.G.H., Fuchs, L.M., Peters, R., Bloem, J., Heupink, D.T., Wagenaar, J.P., Slier, T., & Koopmans, C.J. (2022b). Meerjarige evaluatie van maatregelen voor het vastleggen van koolstof in minerale gronden.