Zekerheid

Het effect van de leeftijdsverhoging van grasland is gemeten in veldproeven op Brabantse praktijkbedrijven op zuidelijke zandgronden. Hoewel de toename in koolstofgehalte positief is, is dit verschil vanwege de hoge ruimtelijke variatie niet significant. Uit een meta-analyse van internationale literatuur blijkt gemiddeld een aanzienlijke toename door toepassing van deze maatregel, zowel Europees als wereldwijd. Er kan dus met grote zekerheid worden gesteld dat de leeftijdsverhoging van grasland positief bijdraagt aan koolstofvastlegging op zandgronden.

  • Martinez Garcia, L.B., Herbert, Z.G.J., Westerik, D., Schepens, J.A.B. (2023). Carbon sequestration through agricultural practices: A review of international literature.
  • Schepens, J.A.B., Timmermans, B.G.H., Fuchs, L.M., Peters, R., Bloem, J., Heupink, D.T., Wagenaar, J.P., Slier, T., & Koopmans, C.J. (2022b). Meerjarige evaluatie van maatregelen voor het vastleggen van koolstof in minerale gronden.