Zekerheid

Het effect van het inzetten van groenbemesters is gemeten op centrale zandgrond (Wageningen), waarbij verschillende typen groenbemesters zijn vergeleken met zwarte braak (onbeteelde grond). Door de inzet van groenbemesters is geen significant verschil in CO2-vastlegging meetbaar, na een looptijd van 5 jaar. Naar verwachting is een langere looptijd nodig om een significant verschil te kunnen meten, anwege de hoge variatie tussen de behandelingen. Op basis van een meta-analyse van internationale literatuur blijkt echter wel een positief effect op zandgrond, zodat toch met grote zekerheid worden gesteld dat het inzetten van groenbemesters een positieve bijdrage levert aan koolstofvastlegging in de bodem.

  • Koopmans, C. J, Timmermans, B. G. H., de Haan, J.J., van Opheusden, M., Noren, I. S., Slier, T., & Wagenaar, J. P. (2021). Evaluatie van maatregelen voor het vastleggen van koolstof in minerale gronden 2019-2023: Voortgangsrapportage 2021.
  • Martinez Garcia, L.B., Herbert, Z.G.J., Westerik, D., Schepens, J.A.B. (2023). Carbon sequestration through agricultural practices: A review of international literature.
  • Schepens, J.A.B., Timmermans, B.G.H., Fuchs, L.M., Peters, R., Bloem, J., Heupink, D.T., Wagenaar, J.P., Slier, T., & Koopmans, C.J. (2022b). Meerjarige evaluatie van maatregelen voor het vastleggen van koolstof in minerale gronden.