Datum: 21 Apr 2022

Bijeenkomst kruidenrijk grasland Netwerk Veehouderij Brabant

Op 21 april jl. vond een uitgestelde demonstratiebijeenkomst plaats rondom kruidenrijk grasland in Kelpen-Oler, Limburg. Hier ligt een meerjarig praktijkexperiment waarin vanuit Slim Landgebruik de effectiviteit van kruidenrijk grasland om koolstof vast te leggen gemonitord wordt. Daarnaast werden een aantal praktijkpercelen met kruidenrijk grasland bezocht.

Aan de bijeenkomst werd deelgenomen door veehouders die deelnemen aan het Netwerk Veehouderij in Brabant, vertegenwoordigers van de opdrachtgever, het ministerie van LNV, het projectteam Slim Landgebruik en DSV Zaden.
De ondernemer op wiens bedrijf het experiment en de praktijkpercelen liggen, Thieu Bongers, vertelde enthousiast over het inpassen van kruidenrijk grasland op zijn bedrijf. In 2018 werd op zijn land het experiment aangelegd en leerde hij geleidelijk om te gaan met de lagere bemesting die toegepast moest worden. Ook zag hij de voordelen qua opbrengst in met name de droge zomers van 2018-2020. In 2021 zaaide hij op eigen initiatief ruim 4 ha met kruidenrijk grasland in. De diepere beworteling van een aantal kruiden is volgens Thieu goed voor de bodem draagt bij aan een betere nutriƫnten- en waterhuishouding. Ook het positieve effect op biodiversiteit werd benoemd. Hij bemest minder (bespaart kunstmest) en de koeien weiden graag in kruidenrijke percelen.

Er zijn ook nog aandachtspunten. Bv: Hoe houd je het aandeel kruiden in de benen? Wat is het effect van maai-weidebeheer op het aandeel kruiden? Welke soorten verdwijnen relatief snel? En wat zijn extra kosten die gepaard gaan met kruidenrijk grasland? Concluderend: veel interesse en enthousiasme, maar ook nog veel praktische vragen. Binnen Slim Landgebruik wordt de maatregel kruidenrijk grasland ook in 2022 en 2023 gevolgd m.b.t. koolstof vastlegging en praktische implicaties.