Datum: 6 Nov 2019

CO2-bergend vermogen bodem onderschatte factor in klimaatbeleid

Bij het aanpakken van de klimaatproblematiek zijn de ogen vooral gericht op het vergroten van het aandeel duurzame energie en op besparingen in de gebouwde omgeving. “Op zich prima, maar intussen dreigt men uit het oog te verliezen dat ook de bodem een flink aandeel kan leveren in het verminderen van de ernst van de CO2-problematiek.”

Aan het woord is dr. Peter Kuikman, programmaleider Slim Landgebruik aan Wageningen UR en spreker tijdens het Grote Klimaat Oplossingen Congres op 3 december 2019. Lees meer op de website van het netwerk van milieuprofessionals. Wat hier vanuit Slim landgebruik werd gepresenteerd is hier te vinden. Dit ging over wat Nederland te wachten staat wat betreft de klimaatopgave voor 2030, hoe dit verankerd zit in het klimaatakkoord en wat binnen Slim landgebruik aan activiteiten wordt gemonitord.