Datum: 31 Dec 2018

De staat van de Nederlandse landbouwbodems in 2018

Op basis van de in 2018 uitgebreid gemeten dataset (CC-NL) van meer dan duizend locaties over heel Nederland is de staat van de Nederlandse landbouwbodems weergegeven, een zogenaamde nulmeting bodemkwaliteit op basis van landelijke Steekproef Kaarteenheden (LSK). Voor de bepaling van de kwaliteit van landbouwbodems in Nederland is de huidige lijst ‘Bodemindicatoren voor Landbouwbodems in Nederland (BLN) leidend. Dit rapport geeft hiermee de staat van de Nederlandse landbouwbodems in 2018 weer zonder kwaliteitsoordeel. De resultaten geven een goede basis voor de landsdekkende monitoring van de bodemkwaliteit in landbouwgronden met bodemkwaliteitsindicatoren. Op het plaatje hierboven is de totale hoeveelheid koolstofvoorraad in de bodem te zien (ton/ha, voor de bovenste 30 cm, waar het merendeel van de koolstof zit).

Bron: van den Elsen, E. D. van Tol-Leenders, K. Teuling, P. Römkens,J. de Haan, G. Korthals, A. Reijneveld, 2020. De staat van de Nederlandse landbouwbodems in 2018; Op basis van beschikbare landsdekkende dataset (CC-NL) en bodem-indicatorenlijst (BLN). Wageningen, Wageningen Environmental Research, Rapport 3048. 100 blz.; 43 fig.; 23 tab.; 26 ref.