Datum: 1 Jul 2021

Demonstratie Veenkoloniën (2020/2021)

Op een praktijkbedrijf in Valthermond is in het najaar van 2020 een groenbemester / bodembedekkerdemonstratie opgezet, waarbij is gekeken naar de biomassaontwikkeling van verschillende groenbemesters na een late teelt en naar opties voor het inwerken van de bodembedekker na overwintering.

Een Veenkoloniaal bouwplan kenmerkt zich door een intensieve rotatie van 1:2 met zetmeelaardappelen. Daarnaast worden o.a. suikerbieten en granen geteeld. Zowel zetmeelaardappelen als suikerbieten worden pas laat in het seizoen geoogst, waardoor er weinig tijd overblijft om een groenbemester in te zaaien en tot ontwikkeling te laten komen. Vanwege de relatief kleine biomassaproductie van de groenbemester spreken we in dit geval dan ook eerder van een bodembedekker. Een bodembedekker heeft naast de aanvoer van organische stof door gewasresten nog meer gunstige effecten voor de bodemkwaliteit. Er wordt een leefomgeving voor het bodemleven gecreëerd en de beworteling in de bodem is gunstig voor de bodemstructuur. Er worden ook nutriënten opgenomen door de groenbemesters die anders mogelijk zouden uitspoelen.

Daarnaast hebben telers nog meer praktische vragen over het inzetten van groenbemesters. Aaltjes zijn een groot probleem in de Veenkolonien, dus deze zijn ook gemonitord. Ook is er de angst dat door het zaaien van een groenbemester de verliesknollen van de aardappel niet dood zullen vriezen vanwege het isolerende effect van de groenbemester op de bodem. Ook dit is onderzocht. Vanwege de Coronapandemie was het niet mogelijk om bijeenkomsten in het veld te organiseren. In plaats daarvan zijn twee filmpjes opgenomen. Hieronder de twee video's. De eerste video gaat over de demonstratie zelf.

De tweede video gaat over de achtergrond van het project. Meer resultaten van de metingen zijn te vinden in een rapportage en factsheet op de website van het Louis Bolk Instituut.