Datum: 11 Feb 2021

Gewasrotatie aanpassen kansrijke methode voor koolstofvastlegging

In het Klimaatakkoord staat dat de Nederlandse landbouw een halve megaton koolstof per jaar in de bodem van minerale gronden moet vastleggen. Programma Slim Landgebruik rekent uit hoe dat kan worden bereikt. Chris Koopmans van het Louis Bolk Instituut stelt in de Nieuwe Oogst dat van aanpassingen in de gewasrotatie veel wordt verwacht.