Datum: 30 Oct 2020

Koolstof vastleggen door Slim Landgebruik

In het online magazine (hier te openen) van PPS Beter Bodembeheer is een bijdrage over koolstof vastleggen in het programma Slim Landgebruik opgenomen. Andere onderwerpen zijn o.a. het ziektewerende vermogen van de bodem, bodemindicatoren, aaltjesbeheer en hoe balanceren met organische koolstof loont. PPS Beter Bodembeheer en Slim Landgebruik werken nauw samen op het gebied van het project Impact van pakketten van maatregelen op lange termijn vastlegging.

Je kan het online magazine met het deel over koolstof vastleggen via deze link openen.