Datum: 15 Jan 2021

Koolstofvastlegging niet kerende grondbewerking nihil

Extra koolstof proberen vast te leggen in de bodem door niet kerende grondbewerking (NKG) heeft weinig tot geen effect, in tegenstelling tot extra graan in het bouwplan. Wel vermindert NKG de bodemdichtheid en vergroot het watervasthoudend vermogen van de grond door NKG. lees meer op Akkerwijzer.