Datum: 4 Sep 2023

Masterclass Wageningen Soil Conference

Tijdens de Wageningen Soil Conference organiseerden we een succesvolle masterclass! Het thema van de masterclass was de impact van management praktijken op bodem koolstofvastlegging en kwaliteit in Nederland. Terugkijkend kunnen we spreken van een interactieve masterclass! We begonnen de middag met presentaties van Fenny van Egmond over 'Attention for soils in Europe', van Jonas Schepens over koolstofvastlegging in Nederlandse landbouwbodems en van Wieke Vervuurt over het effect van maatregelen op de bodemkwaliteit. 

Daarna was het tijd om op de fiets te stappen en het veld in te gaan. Eerst bezochten we Marjoleine Hanegraaf bij de Nergena proef in Wageningen, waar we een uitleg kregen over de groenbemesterproef die daar ligt. Vervolgens mochten we bij Unifarm een aantal profielkuilen graven om zelf te ervaren hoe het is om een profielkuil te beoordelen. 

Het was zeer leerzaam om met een internationale groep te praten over bodem en maatregelen en deze ook samen te beoordelen! 

Beoordelen profielkuil