Datum: 22 Nov 2022

'Meten en beoordelen bodemkwaliteit' - Workshop PPS Beter Bodembeheer

Doel in het Nationaal Programma Landbouw is dat alle landbouwbodems duurzaam beheerd worden in 2030. Om dit te evalueren is het van belang de bodemkwaliteit en het bodembeheer te kunnen meten en te beoordelen.
Daarom organiseert de PPS Beter Bodembeheer op 22 november '22 bij WUR Open Teelten in Lelystad een workshopdag over het meten en beoordelen van de bodemkwaliteit. De dag staat in het teken van het belang & de noodzaak om de bodemkwaliteit te meten én om de resultaten op een juiste manier te beoordelen.

In interactieve workshops en presentaties worden praktische tools tentoongesteld en kennis uit o.a. de PPS Beter Bodembeheer gedeeld. Natuurlijk wordt er met deze workshop ook input opgedaan vanuit de praktijk, om zo het meten en beoordelen van de bodemkwaliteit in Nederland verder te ontwikkelen en praktisch toepasbaar te maken.
Het programma wordt zo goed mogelijk aangesloten op de vragen die leven en wordt gezamenlijk georganiseerd met partijen die werken aan dit onderwerp. Daarom wordt er ook gevraagd een voorregistratieformulier in te vullen. Op basis van de verzamelde informatie wordt het definitieve programma opgesteld. Hierna wordt u uitgenodigd voor de workshop.