Datum: 9 Dec 2022

'Meten en beoordelen bodemkwaliteit' - Workshop PPS Beter Bodembeheer

PPS Beter Bodembeheer organiseerde 22 november '22 bij WUR Open Teelten in Lelystad een workshopdag over het meten en beoordelen van de bodemkwaliteit. De dag stond in het teken van het belang & de noodzaak om de bodemkwaliteit te meten én om de resultaten op een juiste manier te beoordelen.

In interactieve workshops zoals' bodemconditiescore' en 'CN ratios en bodemleven' en presentaties zoals 'sattellietdata' en 'groenbemesterskeuze' werden praktische tools uitgelegd. 
Een korte video van deze dag is hieronder terug te vinden.